Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

Chứng chỉ hành nghề mẫu cũ được sử dụng đến khi hết hạn

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ / / 0
(Chinhphu.vn) – Bà Thanh Thúy (Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II) hỏi: Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng sẽ có hiệu lực vào ngày 5/8/2015, vậy hiện đã có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định chưa?
Các cá nhân đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyển cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trước đây thì làm thế nào để xác định là đây là chứng chỉ hoạt động hạng I, hạng II hay hạng III?
Bà Thúy cũng đề nghị cơ quan chức năng cung cấp các biểu mẫu để thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cá nhân và cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức theo quy định mới.
Vấn đề bà Thúy hỏi, Bộ Xây dựng trả lời như sau:
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng được Chính phủ ký ban hành ngày 18/6/2015 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 5/8/2015. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tích cực hoàn thiện dự thảo các thông tư hướng dẫn và lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, dự kiến sẽ ban hành trong năm 2015.
Các nội dung liên quan đến biểu mẫu để cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cá nhân và cấp chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức sẽ được ban hành kèm theo các thông tư hướng dẫn đã nêu trên.
Chứng chỉ hành nghề cũ được sử dụng đến khi hết hạn
Các chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp (trong đó không có phân hạng) vẫn được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn theo quy định tại Khoản 3, Điều 77 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, cụ thể: “Các chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn, trường hợp có nhu cầu chuyển đổi chứng chỉ hành nghề trước thời hạn thì thực hiện theo các quy định tại Nghị định này. Sau ngày 1/3/2016, cá nhân có nhu cầu sử dụng chứng chỉ hành nghề thì thực hiện các thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ theo quy định tại Nghị định này”.
Chinhphu.vn
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Công Ty CP Giáo Dục Việt RDC
Số 140/4 Đường TL41, P.Thạnh Lộc, Q.12
Hotline: 19009213 – ĐT: 0924.77.77.80

0 nhận xét:

MẪU CHỨNG CHỈ

not image not image not image not image

Blog Archive

Công Ty CP Giáo Dục Việt RDC
Số 140/4 Đường TL41, P.Thạnh Lộc, Q.12
Hotline: 19009213 – ĐT: 0924.77.77.80
TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆT