Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

Hỏi: Chứng chỉ hành nghề xây dựng phân hạng thế nào?

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ / / 0
Tôi đang công tác tại Tổng công ty Xây dựng Số 1 - TNHH MTV, thực hiện đăng ký ngành nghề của tổ chức theo Thông tư số 11/2014/TT-BXD và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP cho cơ quan. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện việc đăng ký theo hướng dẫn của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP có vướng mắc một số vấn đề cần hỏi rõ. Cụ thể, cách phân biệt giữa Chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng 1 và hạng 2; Chủ nhiệm lập dự án nhóm A và nhóm B; Giám đốc Tư vấn QLDA nhóm A và nhóm B; Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng 1 và hạng 2? Các cá nhân của tổ chức muốn được cấp các chứng chỉ nêu trên thì cần điều kiện gì và thực hiện theo văn bản nào?

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Công Ty CP Giáo Dục Việt RDC
Số 140/4 Đường TL41, P.Thạnh Lộc, Q.12
Hotline: 19009213 – ĐT: 0924.77.77.80

0 nhận xét:

MẪU CHỨNG CHỈ

not image not image not image not image

Blog Archive

Công Ty CP Giáo Dục Việt RDC
Số 140/4 Đường TL41, P.Thạnh Lộc, Q.12
Hotline: 19009213 – ĐT: 0924.77.77.80
TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆT