Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

Trình tự xin cấp lại hành nghề kỹ sư, kiến trúc sư hoạt động xây dựng

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ / / 0


Nội dung :
Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình được cấp lại trong các trường hợp chứng chỉ hết thời hạn, bị mất, rách, nát hoặc bổ sung thêm ngành nghề.
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1- Cá nhân khi làm thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2- Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm tại bộ phận một cửa Sở Xây dựng Tỉnh Nam Định (Số 112 Nguyễn Đức Thuận – TP Nam Định, tỉnh Nam Định).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
         - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc (theo quy định) từ thứ ba đến thứ năm hàng tuần (ngày lễ nghỉ)
Bước 3- Phòng Quản lý hoạt động xây dựng xem xét hoàn tất thủ tục báo cáo Hội đồng tư vấn xét cấp lại chứng chỉ hành nghề, đồng chí Giám đốc Sở - Chủ tịch Hội đồng ký chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.
Bước 4: Trả chứng chỉ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm tại bộ phận một cửa của Sở Xây dựng ( Số 112 Nguyễn Đức Thuận – TP Nam Định, tỉnh Nam Định)  theo bước sau:
- Công chức trả chứng chỉ viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận chứng chỉ đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận tài  vụ phòng Hành chính tổng hợp Sở Xây dựng.
         - Công chức trả chứng chỉ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người  đến nhận chứng chỉ ký nhận chứng chỉ, trao chứng chỉ  cho người đến nhận chứng  chỉ. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và chứng minh thư của người uỷ quyền.
- Thời gian trao trả chứng chỉ: Trong giờ làm việc từ thứ ba đến thứ năm hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng tỉnh Nam Định
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
            - Thành phần hồ sơ:
            + Đơn đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề nộp tại Sở Xây dựng, nơi đã cấp chứng chỉ hành nghề cũ (Theo mẫu quy định), kèm ảnh 3x4:   chiếc.
            + Giấy giới thiệu cửa cơ quan, tổ chức quản lý người xin cấp chứng chỉ.
            + Trường hợp bổ sung nội dung hành nghề nghề phải có bản sao công chứng các văn bằng chuyên môn đến nội dung  hành nghề.
            + Bản khai kinh nghiệm công tác, thống kê những công trình đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công, hoặc giám sát thi công xây dựng, có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc của các hội nghề nghiệp có liên quan đến nội dung đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề. (Theo mẫu quy định)
            + Một số giấy tờ làm rõ nội dung xin cấp chứng chỉ khi hội đồng xét duyệt cấp chứng chỉ hành nghề yêu cầu.
- Số lượng hồ sơ:  02 bộ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Sở Xây dựng tỉnh Nam Định
-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Chứng chỉ hành nghề
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: :
Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
- Mẫu đơn: phụ lục số 1
- Mẫu bản kê khai: Phụ lục số 2
- Mẫu chứng chỉ hành nghề:  Phụ lục số 3C
- Mẫu quy chế của hội đồng tư vấn:  phụ lục số 4
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
a) Điều kiện được cấp lại chứng chỉ:
- Đơn đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề nộp tại Sở Xây dựng, nơi đã cấp chứng chỉ hành nghề cũ (Theo mẫu quy định), kèm ảnh 3x4: 02 chiếc;
      - Có chứng chỉ cũ (đối với trường hợp : chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc xin cấp bổ sung nội dung hành nghề hoặc chứng chỉ cũ đã hết hạn);
      - Có bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bản kê khai kinh nghiệm liên quan đến nội dung xin bổ sung hành nghề (đối với trường hợp xin bổ sung nội dung hành nghề);
      - Không vi phạm các quy định trong hoạt động xây dựng và pháp luật có liên quan.
       b) Nội dung và thời hạn cửa chứng chỉ cấp lại:
            + Ghi theo đúng nội dung và thời hạn của chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị mất hoặc rách, nát.
            + Ghi bổ sung nội dung hành nghề, theo thời hạn của chứng chỉ cũ đối với trường hợp xin cấp bổ sung hành nghề.
            + Đối với trường hợp hết hạn thì nội dung và thời hạn ghi trong chứng chỉ được thực hiện như qui định đối với trường hợp cấp mới.
Thời gian :- Thời hạn giải quyết: - Quy định của Nhà nước: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ - Quy định của Nhà nước: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Lệ phí :- Lệ phí (nếu có): - Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề : 200.000 đồng/chứng chỉ - Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, lệ phí cấp CCHN thiết kế công trình xây dựng

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Công Ty CP Giáo Dục Việt RDC
Số 140/4 Đường TL41, P.Thạnh Lộc, Q.12
Hotline: 19009213 – ĐT: 0924.77.77.80

0 nhận xét:

MẪU CHỨNG CHỈ

not image not image not image not image

Blog Archive

Công Ty CP Giáo Dục Việt RDC
Số 140/4 Đường TL41, P.Thạnh Lộc, Q.12
Hotline: 19009213 – ĐT: 0924.77.77.80
TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆT