Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016

Sáng ngày 08/05/2015, tại thành phố Huế, Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Lễ trao Chứng chỉ hành nghề luật sư do Bộ Tư pháp cấp cho những người đã đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc được tổ chức từ ngày 26 đến 28/12/2014 tại Hà Nội.
 Tham dự buổi lễ có các luật sư trong Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng - kỷ luật Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên – Huế, các vị khách mời, đại diện các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn, các luật sư hướng dẫn và những người được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đợt này.
    Sau phần tuyên bố lý do và thành phần tham dự buổi lễ, Luật sư Trần Công Tư - Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên-Huế - đã đọc Quyết định 720/QĐ-BTP ngày 16/4/2015 của Bộ Tư pháp về việc cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. Đối với Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên - Huế có 6 người được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đợt này gồm: 1: Tôn Nữ Thái Bình; 2: Nguyễn Văn Choi; 3: Nguyễn Hữu Được; 4: Nguyễn Văn Kỷ; 5: Nguyễn Đình Huy; 6: Nguyễn Thị Hương. Tiếp đó, Luật sư Vĩnh Thái - Chủ nhiệm Đoàn luật sư đã trao Chứng chỉ hành nghề luật sư và phát biểu chúc mừng, mong muốn 6 người được trao Chứng chỉ lần này sẽ trở thành những luật sư của thế hệ kế tiếp có nhiều đóng góp cho Đoàn luật sư và cho xã hội. Đại diện cho những người được nhận Chứng chỉ hành nghề luật sư đã phát biểu cảm tưởng cám ơn Ban Chủ nhiệm, các tổ chức hành nghề luật sư đã hướng dẫn, dìu dắt để có được kết quả như hôm nay và quyết tâm sẽ không ngừng học tập, nâng cáo trình độ và tu dưỡng đạo đức để trở thành những luật sư trong tương lai xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên - Huế.
                                                                             Luật sư Trần Công Tư    
                                                                         (Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư)
Read More

0 nhận xét:

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016


XIN THÔNG BÁO
– Căn cứ nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
-Căn cứ nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sử đổi bổ sung một số điều nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày12 tháng12 năm 2009 của -Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
-Căn Cứ nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2010 về lập, thẩm định phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
-Căn cứ số 15/2013/ NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
-Căn cứ nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ xây dựng.
-Căn cứ thông tư 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây Dựng về quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động của tổ chức, cá nhân tham gia về hoạt động xây dựng công trình.
-Căn cứ nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đăng tải thông tin về năng lực, hoạt động xây dựng của DN lên Website của Bộ Xây Dựng .Viện giáo dục xây dựng Việt Nam nhận đăng tin (Công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân) lên trang website của bộ xây dựng. www.moc.gov.vn & www.xaydung.gov.vn  trên toàn quốc.
1. Phạm vi điều chỉnh:
Thông tin này quy định việc cung cấp, tiếp nhận xem xét , công bố quản lý thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực:
-Lập dự án trong các lĩnh vực xây dựng công trình
-Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
-Thiết  kế quy hoạch xây dựng
-Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình
-Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
-Kiểm định ,giám định chất  lượng công trình xây dựng
-Khảo sát ,thiết kế,thi công xây dựng công trình
2. Đối tượng áp dụng:
-Tổ chức, các nhân trong và ngoài nước có nhu cầu đăng thông tin  công khai về năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực nêu tại khoản 1 điều này trên lãnh thổ việt nam
-Các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng trong việc xem xét và quyết định công bố thông tin trên mạng thông tin điện tử do chính mình quản lý .
-Chủ đầu tư, nhà thầu tự tham khảo thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong việc lựa chọn tổ chức, các nhân tham gia các hoạt động xây dựng.
-Mọi thông tin về năng lực hoạt động xây dựng do tổ chức, cá nhân cung cấp phải chính xác và trung thực. Khi có thay đổi thông tin, tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm cung cấp thông tin điều chỉnh đến cơ quan đầu mối theo quy định tại điều 8 của thông tư này.
-Cơ quan đầu mối phải xem xét, kiểm tra khi cần thiết đối với các thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân  để công bố công khai trên trang thông tin điện tử do cơ quan quản lý.
-Mọi thông tin về năng lực hoạt động của tổ chức cá nhân được công bố trên trang thông tin điện tử của các cơ quan đầu mối phải được chuyển về Bộ xây dựng( Cục quản lý hoạt động xây dựng )để xem xét tích hợp dữ liệu, công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng để quản lý làm cơ sở lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước quy định tại khoản 3 điều 8 nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
4.Công bố thông tin và điều khoản thi hành:
Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin đầy đủ hợp lệ về năng lực hoạt động do tổ chức cá nhân cung cấp. Cơ quan đầu mới có trách nhiệm công bố thông tin trên trang điện tử do mình quản lý và có văn bản xác nhận đã công bố gửi cho tổ chức, cá nhân.
Sau khi công bố trên trang điện tử, trong thời gian 7 ngày làm việc các cơ quan đầu mối có trách nhiệm báo cáo về cơ quan đầu mối của Bộ Xây dựng để tổ chức quản lý, tích hợp công khai thông tin về năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên trang thông tin của Bộ Xây Dựng: www.moc.gov.vn & www.xaydung.gov.vn
Chú ý:
Sau ngày 01/01/2015 tổ chức, cá nhân phải thực hiện công bố đăng tải công khai thông tin theo quy định của pháp luật về xây dựng.
-Mọi thông tin của các tổ chức, cá nhân đã đăng tải theo quy định tại quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng đã hết hiệu lực.
Xin vui lòng liên hệ với số đt 924.777.780 tại Văn Phòng Giáo Dục Việt để được tư vấn tốt nhất.

Read More

0 nhận xét:

Ngày 28-11 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Gặp gỡ mùa thu của Hội Kiến trúc sư Việt Nam với hội thảo khoa học “Hành nghề kiến trúc và hội nhập quốc tế”, chín kiến trúc sư (KTS) Việt Nam đã vinh dự được trao chứng nhận KTS ASEAN (ASEAN Architect - gọi tắt là AA).
Đó là các KTS Khương Văn Mười, Nguyễn Trường Lưu, Đặng Kim Khôi, Hồ Thiệu Trị, Thái Ngọc Hùng, Nguyễn Thiến Thuận, Nguyễn Văn Tất, Lê Trương và Nguyễn Tuấn Ngọc. Trong đó cao tuổi nhất là KTS Hồ Thiệu Trị (SN 1945), trẻ nhất là KTS Nguyễn Tuấn Ngọc (SN 1979). 

Điều kiện để được đăng ký AA được quy định: Đã hành nghề liên tục không dưới 10 năm kể từ khi tốt nghiệp, trong đó ít nhất 5 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ hành nghề; có ít nhất hai năm đảm nhận trách nhiệm chủ trì công việc kiến trúc quan trọng; đáp ứng các yêu cầu về phát triển nghề nghiệp liên tục (CPD) ở mức độ thỏa đáng theo quy định tại quốc gia xin đăng ký; đáp ứng và bắt buộc tuân thủ các quy định hiện hành về đạo đức hành nghề tại quốc gia xin đăng ký. 

Đây là điều kiện cần để một KTS Việt Nam đăng ký hành nghề tại một quốc gia ASEAN và cũng là kết quả của việc ký kết “Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kiến trúc trong ASEAN” giữa các nước thành viên ASEAN tại Singapore ngày 20-11-2007. 

Theo KTS Vương Anh Dũng, Vụ trưởng Vụ quy hoạch kiến trúc – Bộ Xây dựng, thỏa thuận này nhằm phù hợp tinh thần hoạt động hợp tác của ASEAN trên cơ sở phân phối công bằng các nguồn lực, lợi ích thông qua các tiêu chuẩn nghiên cứu, thiết lập hợp tác và cam kết chuyển giao công nghệ trong kiến trúc giữa các nước thành viên ASEAN. 

Thỏa thuận này sẽ tạo thuận lợi cho sự di chuyển của các KTS trong ASEAN và tăng cương trao đổi thông tin, vận dụng kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất trên cơ sở các tiêu chuẩn về đào tạo kiến trúc, hành nghề và trình độ chuyên môn. Và để thực hiện thỏa thuận này, Việt Nam đã có một Ủy ban giám sát, là cơ quan được ủy quyền xem xét và đệ trình hồ sơ công nhận AA. 

Được biết, sau khi AEC hình thành, các KTS trong 10 quốc gia ASEAN sẽ được quyền di chuyển hành nghề tại nước khác trong khu vực một cách tự do hơn. Các chuyên gia và nhà quản lý cho rằng, chuẩn bị tham gia vào một môi trường rộng lớn với hơn 600 triệu dân là một thách thức không nhỏ của KTS các nước và của KTS Việt Nam. 
Read More

0 nhận xét:


- Từ ngày 16-02-2016, nhân viên môi giới bất động sản (BĐS) phải dự thi sát hạch để được cấp chứng hành nghề, theo quy định tại Thông tư số 11/2015/TT-BXD. Động thái này nhằm siết chặt tình trạng hỗn loạn của hoạt động giao dịch bất động sản trong thời gian vừa qua, song để áp dụng được quy định trên lại là một bài toán khó.
Thông tư số 11/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng chính thức có hiệu lực từ ngày mai 16-2, quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS, hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới BĐS, điều hành sàn giao dịch BĐS; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch BĐS. 
Theo quy định của thông tư này, người dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS phải thi bắt buộc các nội dung như kiến thức cơ sở, bao gồm pháp luật liên quan đến kinh doanh BĐS, thị trường BĐS, đầu tư BĐS, phòng chống rửa tiền trong kinh doanh BĐS và phần kiến thức chuyên môn, gồm tổng quan về dịch vụ môi trường BĐS, quy trình và kỹ năng môi giới BĐS, giải quyết tình huống trên thực tế...
Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là cơ quan tổ chức kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ. Người dự thi sát hạch phải tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Người dự thi sát hạch đạt điểm thi và có đủ hồ sơ theo quy định thì được cấp chứng chỉ. Chứng chỉ có giá trị sử dụng trên phạm vi cả nước trong thời hạn 5 năm kể từ ngày được cấp.
Thật ra, việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS không mới vì theo Bộ Xây dựng, trước đây đã có khoảng 26.000 nhân viên môi giới được cấp chứng chỉ hành nghề.
Trước đây, người muốn được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS chỉ cần học qua một lớp đào tạo cơ bản rất ngắn, sau đó nộp đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố.
Tuy nhiên, theo một lãnh đạo của Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, quy định phải có chứng chỉ mới được hành nghề tại thông tư trên nhằm chuẩn hóa đội ngũ những người hành nghề môi giới BĐS, hạn chế những người làm môi giới thiếu chuyên nghiệp, làm ăn chụp giật, gây mất niềm tin trên thị trường.
Tuy nhiên, hiện có những lo ngại về sự khả thi của quy định này.
Lãnh đạo một công ty địa ốc cho rằng, sẽ rất khó quản lý được đội ngũ môi giới BĐS để buộc ai cũng phải có chứng chỉ hành nghề, vì nhiều sàn môi giới lớn hiện nay có từ 500-700, thậm chí hàng ngàn nhân viên, chưa kể hàng trăm các sàn môi giới nhỏ với vài chục nhân viên rải rác khắp nơi. Theo đó, hoạt động môi giới BĐS hiện nay có phạm vi rộng lớn với nhiều hình thức nên cơ quan nhà nước khó lòng kiểm soát. 
Trong khi đó, theo một giám đốc sàn với khoảng một trăm nhân viên tại Quận 2, TPHCM, số lượng nhân viên môi giới tại đây có chứng chỉ hành nghề chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu rơi vào những người quản lý. Trong khi đó, nhân viên môi giới tại đây xuất thân từ đủ ngành học, trình độ khác nhau và chỉ được học nhanh một khóa môi giới BĐS do đơn vị này tự tổ chức.

Read More

0 nhận xét:

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

Theo quy định của Bộ Xây dựng, từ ngày 16/2, nhân viên môi giới bất động sản phải dự thi sát hạch, phải có chứng chỉ mới được hành nghề.
Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (BĐS); hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch BĐS; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch BĐS.
Theo đó, người dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS phải thi bắt buộc các nội dung như pháp luật liên quan đến kinh doanh BĐS; thị trường BĐS; đầu tư BĐS; phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh BĐS. Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm: Tổng quan về dịch vụ môi trường BĐS; quy trình và kỹ năng môi giới BĐS; giải quyết tình huống trên thực tế.
Đối với thí sinh có chứng chỉ môi giới BĐS do nước ngoài cấp còn hiệu lực và trường hợp xin cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở, không phải thi phần kiến thức chuyên môn. Thí sinh dự thi phải có đủ các điều kiện sau: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong tình trạng truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù; tốt nghiệp từ THPT trở lên; đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi theo quy định.
Cũng theo quy định, tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch BĐS phải thành lập doanh nghiệp; sàn giao dịch BĐS phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS. Người quản lý điều hành sàn giao dịch BĐS phải có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS. Sàn giao dịch BĐS phải có diện tích tối thiểu là 50m2 - và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Read More

0 nhận xét:


 Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2:  Nộp hồ sơ tại Bộ phận nhận – trả hồ sơ của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (số 60 Trương Định, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh). Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần.
Khi nhận hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:
* Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ thì viết biên nhận hẹn ngày trả kết quả cho người nộp.
* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận của Phòng Quản lý năng lực hành nghề xây dựng Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (số 60 Trương Định, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh). Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần.
 
 Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.
 Thành phần số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
§       Đơn đăng ký cấp chứng chỉ có dán ảnh 4 x 6 và có xác nhận không phải là cán bộ, công chức nhà nước; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú dài hạn) của người xin cấp chứng chỉ.
§       02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm chụp trong năm xin cấp chứng chỉ.
§       Bản sao (có bản chính đối chiếu) chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ.
§       Bản sao (có bản chính đối chiếu) hoặc bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên.
§       Bản sao (có bản chính đối chiếu) giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản.
§       b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 Thời hạn giải quyết10 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 Đối tượng thực hiệncá nhân
 Cơ quan thực hiện
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.
 Kết quảChứng chỉ hành nghề.    
 Phí, lệ phíLệ phí cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản: 200.000 đồng/chứng chỉ.
 Tên mẫu đơnĐơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản.
 Yêu cầu điều kiện
·       Không phải là cán bộ, công chức nhà nước;
·       Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;
·       Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản.
 Cơ sở pháp lý
§        Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH11 ngày  25/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có hiệu lực từ ngày 01/7/2015. 
§        Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.


 Thông tin liên hệ
Sở Xây dựng TP.HCM, địa chỉ: 60 Trương Định Phường 7 Quận 3 TPHCM


Read More

0 nhận xét:


Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 và công văn số 1436/BXD-QLN ngày 30/6/2015 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13.


Bộ Xây dựng hướng dẫn:

1. Về hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Về hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản vẫn áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 153/NĐ-CP ngày 15/10/2007 và bổ sung thêm bản sao văn bằng tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên.

2. Trong hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản thay cho việc đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.

3. Về mẫu chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Việc áp dụng mẫu chứng chỉ đã ban hành và bổ sung thêm nội dung: “Chứng chỉ này có thời hạn sử dụng là 05 năm kể từ ngày cấp” được in tại Trang 3 của chứng chỉ (ngay trên dòng ngày tháng năm cấp chứng chỉ).

Theo Cục QL Nhà và TT Bất động sảnRead More

0 nhận xét:

Hiện nay, tình trạng cho thuê chứng chỉ hành nghề như nghề y, dược, đấu giá, thẩm định giá, luật sư, công chứng… vẫn lén lút diễn ra ở một số nơi và có chiều hướng gia tăng nghiêm trọng.
Việc này được báo chí nhiều lần phản ánh nhưng việc xử lý, ngăn chặn không hiệu quả nên tình trạng này có chiều hướng gia tăng nghiêm trọng đã gây bức xúc, trong dư luận quần chúng nhân dân.
Nhiều người cho thuê có chứng chỉ hành nghề để trục lợi, thậm chí có người còn ngang nhiên thông tin trên các trang mạng xã hội để tìm thuê chứng chỉ hoặc nhiều người cùng thuê một chứng chỉ để đăng ký hoạt động vẫn diễn ra.
Việc cho thuê, mướn chứng chỉ hành nghề để đăng ký kinh doanh, hoạt động dịch vụ là hành vi vi phạm pháp luật và có thể gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội. Bởi vì, những người hành nghề mà không có bằng cấp, chuyên môn nghiệp vụ thì nhất định trước sau gì cũng sẽ xảy ra sự cố, sai sót, vi phạm pháp luật, nhất là có thể đe dọa nghiêm trọng đến sức khoẻ, tính mạng người bệnh nếu là hành nghề nghề y, dược.
Trên thực tế thì việc ngăn chặn, xử lý, phát hiện việc thuê, mướn chứng chỉ hành nghề để đứng tên đăng ký kinh doanh, hành nghề không khó. Theo chúng tôi, để xử lý nghiêm tình trạng này cần thực hiện các nội dung sau:
Thứ nhất, cần quy định người có chứng chỉ hành nghề chỉ được thành lập, đứng tên một cơ sở, một doanh nghiệp duy nhất nếu kinh doanh cùng ngành nghề thì khuyến khích họ mở chi nhánh và không hạn chế số lượng chi nhánh.
Thứ hai, cần quy định thời gian làm việc thường trực của người có chứng chỉ hành nghề hoạt động, làm việc tại cơ sở, doanh nghiệp. Trường hợp phát hiện gian dối hoặc bất thường trong hoạt động cần điều tra, xác minh người trực tiếp điều hành, thực hiện nghề nghiệp tại đây.
Ví dụ, ai điều hành cuộc bán đấu giá, ai trực tiếp khám chữa bệnh, bán thuốc, kê đơn… tại thời điểm đó. Đối với những người đang là công chức, viên chức thì việc xác định khoảng cách nơi làm việc, thời gian làm việc càng dễ dàng hơn.
Để hạn chế, ngăn chặn những bất ổn có thể xảy ra cho xã hội trong quản lý điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như để bảo vệ tài sản, sức khoẻ, tính mạng của công dân, tổ chức đã đến lúc cơ quan chức năng cần vào cuộc tích cực, có hệ thống, một cách quyết liệt nhằm dẹp bỏ hành vi này.
Read More

0 nhận xét:

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016


Ngày 14/1, Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế đã công bố dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên cho biết, hiện Bộ Y tế đã và đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ các lĩnh vực hoạt động nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, chất lượng các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, tạo thuận lợi và nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
“Việc Bộ Y tế khai trương thực hiện thêm một dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh là một bước tiến mới trong cấp chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề, tăng cường việc quản lý người hành nghề và tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở khám, chữa bệnh và người hành nghề trong việc xin cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh”, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.
PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh cho biết, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 này là một bước tiến quan trọng trong thực hiện lộ trình cải cách thủ tục hành chính và tin học hóa các quy trình quản lý của Bộ Y tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế.
Hiện nay, mỗi năm Cục Quản lý khám chữa bệnh cấp và cấp lại khoảng 10.000 chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, mỗi tháng tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ. Những cơ sở, cá nhân muốn xin cấp chứng chỉ hành nghề đều phải đến tận nơi nộp hồ sơ, làm các thủ tục theo hướng dẫn, thực hiện thanh toán phí, lệ phí và chờ đợi được cấp giấy nên mất rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc.
Với dịch vụ này, quy trình đăng ký, tiếp nhận hồ sơ được đơn giản hóa. Các tổ chức và cá nhân thực hiện khai báo và gửi hồ sơ cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lên hệ thống và thực hiện thanh toán phí, lệ phí trực tiếp mà không phải đến nộp hồ sơ tại Bộ Y tế và chờ đợi như cách làm thủ công trước đây. Dịch vụ góp phần tiết kiệm thời gian và công sức và chí phí cho người hành nghề, các cơ sở khám, chữa bệnh và doanh nghiệp.
Ngay sau khi nhận được hồ sơ, cán bộ Cục Quản lý khám, chữa bệnh dễ dàng kiểm tra, thẩm định các hồ sơ trên hệ thống. Bên cạnh đó tất cả hồ sơ được quản lý tập trung, đảm bảo tính chính xác, bảo mật và dễ dàng tra cứu, theo dõi phục vụ mục tiêu quản lý.
Theo đó, từ ngày 1/2/2016, hệ thống sẽ được triển khai đối với các cơ sở khám, chữa bệnh và người hành nghề thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế. Tính đến thời điểm hiện tại, dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 là dịch vụ mức cao nhất, từ việc giao dịch thanh toán cho đến việc trả kết quả đều được thực hiện trực tuyến một cách nhanh chóng, hiệu quả.
Read More

0 nhận xét:


DỊCH VỤ LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG : TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG, KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ, KIẾN TRÚC SƯ, KHẢO SÁT, THỦ TỤC NHANH GỌN, GIÁ RẺ NHẤT TRÊN TOÀN QUỐC.
Tel: 0924.777.780
chứng chỉ,giám sát,định giá,thiết kế,khảo sát,
TƯ VẤN XIN CẤP TOÀN BỘ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DO CÁC SỞ XÂY DƯNG CẤP
Dịch Vụ Làm Nhanh Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng Trên Toàn Quốc,Xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng : Kỹ sư định giá, giám sát,thiết kế,khảo sát ..VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ là một đơn vị có uy tín chuyên tổ chức và đào tạo các lớp chứng nhận ,chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ : “ Đấu thầu ; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ; Giám đốc quản lý dự án Chỉ huy trưởng; Giám sát thi công xây dựng công trình 3 lĩnh vực ; Kỹ sư định giá ; Lập dự toán và đo bóc khối lượng; Môi giới,định giá,quản lý và sàn giao dịch bất động sản ; An toàn lao động ; Quản lý và giám sát công nghệ thông tin ; Các lớp kỹ năng chuyên nghiệp….”
- Căn cứ Luật Xây dựng số 12/02/2009/NĐ ngày 12/02/2009 của Chính phủ
- Căn cứ Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.
Căn cứ vào trình đô chuyên môm ,kinh nghiệm hoạt động xây dựng của người xin cấp chứng chỉ hành nghề để xét cấp chứng chỉ hành nghề VIỆN nhận tư vấn ,làm dịch vụ các laoị chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân tổ chức đó hoạt động trong các lĩnh vực sau đây:
- CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG (HẠNG 1 – HẠNG 2)
- Chứng chỉ hành nghề : Hạng 1
- Chứng chỉ hành nghề: Hạng 2
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:
- Chứng chỉ hành nghề giám sát mạng thông tin – liên lạc trong công trình xây dựng
- Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Chứng chỉ hành nghề giám sát hạ tầng kỹ thuật
- Chứng chỉ hành nghề giám sát giao thông
- Chứng chỉ hành nghề giám sát thủy lợi, thủy điện
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác khảo sát địa chất công trình.
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác khảo sát địa chất thuỷ văn
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình (ghi rõ loại công trình).
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ (ghi rõ loại công trình).
Đối tượng : Tốt nghiệp trung cấp trở lên ( bằng TC và CĐ thi công công trình cấp 4 hoặc vùng sâu ,vùng xa).Bằng ĐH yều cầu 3 năm giám sát tất cả các loại công trình
KIẾN TRÚC SƯ HOẠT ĐỘNG XD
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc công trình.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế nội ngoại thất công trình
Đối tượng: Là kiến trúc sư có trình độ đại học tốt nghiệp 5 năm trở lên
KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
+ Khảo sát xây dựng bao gồm:
- Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình.
- Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình.
- Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất thuỷ văn.
+ Thiết kế xây dựng bao gồm các lĩnh vực chủ yếu:
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế hạ tầng kỹ thuật đô thị
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện công trình.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện công trình.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp- thoát nước.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp nhiệt.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế thông gió, điều hoà không khí.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế lắp đặt thiết bị hệ thống công nghệ công trình xăng dầu ,khí đốt
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế mạng thông tin- liên lạc trong công trình xây dựng.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế đường ống ,bể chứa các công trình công nghiệp dầu khí
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế phòng cháy- chữa cháy.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế trạm biến áo và đường dây 110 KV
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế hệ thống xử lý nước thải môi trường
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế giao thông
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế các bộ môn khác
Đối tượng : là kỹ sư trình độ ĐH về các ngành kỹ thuật xây dựng : Xây Dựng ,Giao Thông .Thủy lợi ,Thủy lợi ,Bách Khoa,KT Quân Sự ,Mỏ địa chất ,các ngành môi trường ….tốt ngiệp 5 năm trở lên
* HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT / KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ:
+ 03 Bằng tốt nghiệp - công chứng
+ 03 Chứng minh thư - công chứng
+ 03 Chứng nhận bồi dưỡng TVGS - công chứng / ( 03 Chứng nhận Định giá - công chứng)
+ 4: 08 ảnh ( 3*4 )
Y/c : 05 năm kinh nghiệm đối với tốt nghiệp trung cấp; 03 năm kinh nghiệm đối với tốt nghiệp CĐ, ĐH( số năm kinh nghiệm tính từ ngày , tháng, năm ghi trên bằng tốt nghiệp tới thời điểm xin cấp chứng chỉ hành nghề)
Kỹ sư định giá : Yêu cầu 5 năm ; 3 năm đối với học ngành kinh tế ra
* HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ + KIẾN TRÚC SƯ
+ 03 Bằng tốt nghiệp - công chứng
+ 03 Chứng minh thư - công chứng
+ 03 ảnh ( 3*4 )
Y/c: 05 năm kinh nghiệm đối với tốt nghiệp Đại Học( số năm kinh nghiệm tính từ ngày , tháng, năm ghi trên bằng tốt nghiệp tới thời điểm xin cấp chứng chỉ hành nghề)
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi:
Phòng Tư Vấn Cấp Đổi Chứng Chỉ Hành Nghề
Tel: 0924.777.780
Xin chân thành cảm

Read More

0 nhận xét:

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2016


THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ


I. Người được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư phải có đủ các điều kiện sau:
1. Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
2. Có đạo đức nghề nghiệp.
3. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng do tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.
4. Có kinh nghiệm trong công tác thiết kế ít nhất 5 năm và đã tham gia thiết kế kiến trúc ít nhất 5 công trình hoặc 5 đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt.
5. Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ và đã nộp lệ phí theo quy định.
Cá nhân là công chức đang làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước thì không được cấp chứng chỉ hành nghề; trường hợp những cá nhân này trước đây đã được cấp chứng chỉ hành nghề thì trong thời gian làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước không được sử dụng chứng chỉ đó để hành nghề.

II. Hồ sơ cấp mới chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư:(02 bộ: 01 bộ gốc và 01 bộ sao)

1. Đơn xin cấp chứng chỉhành nghề (theo mẫu), kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3x4 cm chụp trong năm đăng ký.

2. Các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, chứng nhận liên quan đến nội dung đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề. (Bản sao có công chứng)

3. Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu), có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc của các Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.

4. 5 công trình hoặc 5 đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt.(Khách hàng phải chứng minh được hồ sơ mình tham gia thiết kế đã được thi công).

5. Ngoài ra để đảm bảo đúng đối tượng theo quy định tại Điều 1 của Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cần có thêm:

- Hộ khẩu thường trú (công chứng) hoặc Chứng minh thư nhân dân đối với người Việt Nam.
- Hộ chiếu và giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài.
- Bảng cam kết không là công chức đang làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước (có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc UBND xã, phường, thị trấn).

III. Hồ sơ cấp lại hoặc bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.(Trường hợp xin cấp lại do hết hạn, bổ sung nội dung hành nghề, chứng chỉ bị rách, nát hoặc bị mất, chứng chỉ bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi đã hết hạn thu hồi).(02 bộ: 01 bộ gốc và 01 bộ sao)

1. Đơn xin cấp lại chứngchỉ hành nghề, kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3x4 cm chụp trong năm đăng ký.

2. Chứng chỉ cũ (đối với trường hợp: chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc xin cấp bổ sung nội dung hành nghề hoặc chứng chỉ đã hết hạn).

3. Các văn bằng, chứng chỉ (bản sao có công chứng) và bản kê khai kinh nghiệm liên quan đến nội dung xin bổ sung hành nghề (đối với trường hợp xin bổ sung nội dung hành nghề).


IV. Thời hạn cấp mới, cấp lại hoặc bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

V. Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư: 200.000 (hai trăm nghìn) đồng/chứng chỉ.

VI. Quyền, nghĩa vụ của người xin cấp chứngchỉ hành nghề kiến trúc sư :
1. Quyền:
a. Yêu cầu cung cấp thông tin về việc cấp chứng chỉ hành nghề.
b. Được hoạt động hành nghề trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật
c.  Khiếu nại, tố cáo những hành vi vi phạm đã được quy định.
2. Nghĩa vụ:
a. Khai báo trung thực hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề; chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của hồ sơ; nộp lệ phí theo quy định.
b. Hành nghề đúng với nội dung chứng chỉ được cấp, nhận và thực hiện các công việc hoạt động xây dựng trong phạm vi cho phép của chứng chỉ và tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.
c. Không được cho người khác thuê, mượn hoặc sử dụng chứngchỉ để hành nghề.
d. Không được tự ý tẩy xoá, sửa chữa chứng chỉ.
đ. Không vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
e. Xuất trình chứng chỉ và chấp hành các yêu cầu về thanh tra, kiểm tra khi các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
Read More

0 nhận xét:

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016

Ngày 18/06/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, trong đó đáng chú ý là quy định về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân là công dân Việt Nam, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các chức danh, được tham gia công việc cho các chức danh hoặc hành nghề độc lập theo quy định.
Để được cấp chứng chỉ, cá nhân phải có đủ năng lực hành vi dân sự; có Giấy phép cư trú tại Việt Nam (đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài); đạt yêu cầu về sát hạch kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề; có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên đối với chứng chỉ hạng I, 05 năm với chứng chỉ hạng II và 03 năm nếu cá nhân có trình độ đại học hoặc 05 năm trở lên với trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đối với chứng chỉ hạng III.
Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có hiệu lực tối đa trong 05 năm. Các chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết thời hạn; sau ngày 01/03/2016, cá nhân có nhu cầu sử dụng chứng chỉ hành nghề phải thực hiện các thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ theo quy định mới.
Riêng đối với cá nhân, người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam dưới 06 tháng thì được công nhận hành nghề. Trường hợp hành nghề ở Việt Nam từ 06 tháng trở lên, phải chuyển đổi chứng chỉ tại Bộ Xây dựng.
Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về đăng tải thông tin về năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng. Theo đó, các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải cung cấp thông tin về năng lực hoạt động của mình tới cơ quan chuyên môn để đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử do cơ quan này quản lý. Thông tin này là cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia lập quy hoạch, lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng; khảo sát, giám sát thi công xây dựng...


Nghị định số 59/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/08/2015.
Read More

0 nhận xét:

TT - * Tôi là kỹ sư điện, đã tham gia hoạt động trong lĩnh vực thi công và tư vấn giám sát, thiết kế công trình về điện gần 15 năm. 
Có một vấn đề mà tôi (cũng như những anh em kỹ sư một số ngành khác đang tham gia trong lĩnh vực xây dựng công trình) không hiểu là tại sao Bộ Xây dựng lại ra quy định chứng chỉ hành nghề kỹ sư - kiến trúc sư, tư vấn giám sát thi công công trình... chỉ có thời hạn là năm năm, hết thời hạn lại làm thủ tục xin Sở Xây dựng cấp lại.
Việc cấp lại này khiến giới kỹ sư chúng tôi mất nhiều thời gian và thêm chi phí. Phía các sở xây dựng cũng phải tốn thêm thời gian và nhân viên hành chính để giải quyết việc cấp chứng chỉ này.
Chúng ta đang cần cải cách thủ tục hành chính gọn nhẹ, minh bạch, đơn giản hóa để người dân và doanh nghiệp nhờ, tại sao Bộ Xây dựng không quy định luôn loại giấy phép hành nghề này là vô thời hạn (hoặc cấp lần đầu là năm năm, cấp lại lần hai là vô thời hạn)?
Bạn đọc L.T.B. (TP.HCM)
Ông Hoàng Thọ Vinh (phó cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng) trả lời:
Việc quy định các chứng chỉ này có thời hạn nhằm đảm bảo rà soát hoạt động, trình độ của các kỹ sư, kiến trúc sư.
Ví dụ nếu qua lần đầu cấp chứng chỉ, năm năm sau có thể kỹ sư, kiến trúc sư đó không hoạt động nữa hoặc có vi phạm gì đó mà bị tước chứng chỉ.
Trong bản kê khai để cấp lại chứng chỉ hành nghề cũng yêu cầu kê khai trong quá trình được cấp chứng chỉ, cá nhân đó có hoạt động gì không...
Nếu không đảm bảo tiêu chuẩn sẽ không được cấp lại. Chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực xây dựng cũng như bằng lái xe, hiện tại sau năm năm phải cấp lại, đổi mới. 
Read More

0 nhận xét:

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

Xây dựng) - Bạn Quách Minh Vũ tại hòm thư khaosatkg@gmail.com hỏi: Hiện nay tôi đang làm công tác khảo sát địa hình tại Cty Tư vấn thiết kế Kiên Giang, đã được cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng từ năm 2005 và đổi lại năm 2011, đến tháng 3 năm 2016 hết hạn.
Xin hỏi trường hợp của tôi có được cấp đổi chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng không? (bằng cấp tôi đã học là: Trung cấp trắc địa chuyên ngành Trắc địa địa hình, địa chính và bằng Đại học Quản lý đất đai).
Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Theo thông tin cung cấp thì hiện tại ông đã được cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng, đang làm công tác khảo sát địa hình tại Cty Tư vấn thiết kế Kiên Giang và đã có bằng tổt nghiệp Trung cấp Trắc địa và bằng Đại học Quản lý đất đai. Do đó, ông có thể thực hiện đề nghị cấp đổi chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình công trình xây dựng theo quy định.
Cục Quản lý hoạt động xây dựng
Read More

0 nhận xét:

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

Xin cho biết ngành nghề kinh doanh nào đòi hỏi phải có chứng chỉ hành nghề? Tôi dự định kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có cần phải có không? Hồ sơ đăng ký kinh doanh có phải kèm chứng chỉ hành nghề không?". (Phương Lan, Hải Phòng) Trả lời: Chứng chỉ hành nghề nghiệp là văn bản mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc hiệp hội nghề nghiệp được Nhà nước ủy quyền cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về một ngành, nghề nhất định. Theo các quy định hiện hành, những ngành nghề sau đây cần có chứng chỉ hành nghề trước khi đăng ký kinh doanh: 1. Kinh doanh dịch vụ pháp lý 2. Kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm 3. Kinh doanh dịch vụ thú y và kinh doanh thuốc thú y 4. Kinh doanh dịch vụ thiết kế quy hoạch xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng. 5. Kinh doanh dịch vụ kiểm toán 6. Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, mua bán thuốc bảo vệ thực vật 7. Kinh doanh dịch vụ xông hơi khử trùng. 8. Kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải 9. Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 10. Kinh doanh dịch vụ kế toán 11. Dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản. Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 đăng ký kinh doanh phải như sau: a) Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu giám đốc doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì giám đốc của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh đó phải có chứng chỉ hành nghề. b) Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu giám đốc và người khác phải có chứng chỉ hành nghề thì giám đốc của doanh nghiệp đó và ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó phải có chứng chỉ hành nghề. c) Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không yêu cầu giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó phải có chứng chỉ hành nghề. Với các quy định nói trên thì dịch vụ môi giới bất động sản thì có cần phải có chứng chỉ hành nghề. Theo quy định tại Điều 8 Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006, tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất một người có chứng chỉ môi giới bất động sản. Vì vậy trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, bạn phải xuất trình bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của bạn hoặc của một thành viên công ty.

Read More

0 nhận xét:

MẪU CHỨNG CHỈ

not image not image not image not image

Blog Archive

Công Ty CP Giáo Dục Việt RDC
Số 140/4 Đường TL41, P.Thạnh Lộc, Q.12
Hotline: 19009213 – ĐT: 0924.77.77.80
TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆT