Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2016

THỦ TỤC CẤP HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ / / 0


THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ


I. Người được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư phải có đủ các điều kiện sau:
1. Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
2. Có đạo đức nghề nghiệp.
3. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng do tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.
4. Có kinh nghiệm trong công tác thiết kế ít nhất 5 năm và đã tham gia thiết kế kiến trúc ít nhất 5 công trình hoặc 5 đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt.
5. Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ và đã nộp lệ phí theo quy định.
Cá nhân là công chức đang làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước thì không được cấp chứng chỉ hành nghề; trường hợp những cá nhân này trước đây đã được cấp chứng chỉ hành nghề thì trong thời gian làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước không được sử dụng chứng chỉ đó để hành nghề.

II. Hồ sơ cấp mới chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư:(02 bộ: 01 bộ gốc và 01 bộ sao)

1. Đơn xin cấp chứng chỉhành nghề (theo mẫu), kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3x4 cm chụp trong năm đăng ký.

2. Các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, chứng nhận liên quan đến nội dung đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề. (Bản sao có công chứng)

3. Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu), có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc của các Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.

4. 5 công trình hoặc 5 đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt.(Khách hàng phải chứng minh được hồ sơ mình tham gia thiết kế đã được thi công).

5. Ngoài ra để đảm bảo đúng đối tượng theo quy định tại Điều 1 của Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cần có thêm:

- Hộ khẩu thường trú (công chứng) hoặc Chứng minh thư nhân dân đối với người Việt Nam.
- Hộ chiếu và giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài.
- Bảng cam kết không là công chức đang làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước (có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc UBND xã, phường, thị trấn).

III. Hồ sơ cấp lại hoặc bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.(Trường hợp xin cấp lại do hết hạn, bổ sung nội dung hành nghề, chứng chỉ bị rách, nát hoặc bị mất, chứng chỉ bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi đã hết hạn thu hồi).(02 bộ: 01 bộ gốc và 01 bộ sao)

1. Đơn xin cấp lại chứngchỉ hành nghề, kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3x4 cm chụp trong năm đăng ký.

2. Chứng chỉ cũ (đối với trường hợp: chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc xin cấp bổ sung nội dung hành nghề hoặc chứng chỉ đã hết hạn).

3. Các văn bằng, chứng chỉ (bản sao có công chứng) và bản kê khai kinh nghiệm liên quan đến nội dung xin bổ sung hành nghề (đối với trường hợp xin bổ sung nội dung hành nghề).


IV. Thời hạn cấp mới, cấp lại hoặc bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

V. Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư: 200.000 (hai trăm nghìn) đồng/chứng chỉ.

VI. Quyền, nghĩa vụ của người xin cấp chứngchỉ hành nghề kiến trúc sư :
1. Quyền:
a. Yêu cầu cung cấp thông tin về việc cấp chứng chỉ hành nghề.
b. Được hoạt động hành nghề trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật
c.  Khiếu nại, tố cáo những hành vi vi phạm đã được quy định.
2. Nghĩa vụ:
a. Khai báo trung thực hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề; chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của hồ sơ; nộp lệ phí theo quy định.
b. Hành nghề đúng với nội dung chứng chỉ được cấp, nhận và thực hiện các công việc hoạt động xây dựng trong phạm vi cho phép của chứng chỉ và tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.
c. Không được cho người khác thuê, mượn hoặc sử dụng chứngchỉ để hành nghề.
d. Không được tự ý tẩy xoá, sửa chữa chứng chỉ.
đ. Không vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
e. Xuất trình chứng chỉ và chấp hành các yêu cầu về thanh tra, kiểm tra khi các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Công Ty CP Giáo Dục Việt RDC
Số 140/4 Đường TL41, P.Thạnh Lộc, Q.12
Hotline: 19009213 – ĐT: 0924.77.77.80

0 nhận xét:

MẪU CHỨNG CHỈ

not image not image not image not image

Blog Archive

Công Ty CP Giáo Dục Việt RDC
Số 140/4 Đường TL41, P.Thạnh Lộc, Q.12
Hotline: 19009213 – ĐT: 0924.77.77.80
TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆT