Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Thiết Kế PCCC

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ / / 0

Câu hỏi
(Người gửi: Phạm Đăng Phương | Địa chỉ: 84 Lê Lai, P. Bến Thành , Q1 | Email: thanhkiempham@gmail.com)
Hiện tại mình đã công tác tại công ty PCCC Thăng Long- Bộ công an được 6 năm. Công việc chuyên môn là thiết kế hệ thống phòng cháy và chữa chaý cho các công trình . Bằng cấp của mình là bằng đại học chuyên ngành điện tử-tự động hóa. Vậy trong trường hợp này mình có đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế hệ thống PCCC theo khoảng 3 điều 6 thông tư số 12/2009 của Bộ Xây Dựng không ?
Trong trường hợp chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thì mình cần phải học bổ sung những chương trình gì.

Câu đáp
Chào bạn Phạm Đăng Phương,
Vấn đề bạn hỏi, Tổ Cấp chứng chỉ hành nghề - Sở Xây dựng trả lời như sau:
Căn cứ điểm d,khoản 2, Điều 11 - Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề họat động xây dựng, đề được đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư họat động xây dựng lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế hệ thống phòng cháy và chữa cháy, cá nhân phải tốt nghiệp chuyên ngành được đào tạo phù hợp với lĩnh vực được đăng ký, và căn cứ theo thời gian, kinh nghiệm thực tế mà cá nhân đó đã tham gia thực hiện thiết kế.
Do đó, chuyên ngành điện tử - tự động hóa của bạn không phù hợp để đăng ký cấp chứng chỉ với lĩnh vực nêu trên.

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Công Ty CP Giáo Dục Việt RDC
Số 140/4 Đường TL41, P.Thạnh Lộc, Q.12
Hotline: 19009213 – ĐT: 0924.77.77.80

0 nhận xét:

MẪU CHỨNG CHỈ

not image not image not image not image

Blog Archive

Công Ty CP Giáo Dục Việt RDC
Số 140/4 Đường TL41, P.Thạnh Lộc, Q.12
Hotline: 19009213 – ĐT: 0924.77.77.80
TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆT