Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Cấp Lại Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dụng Tại Vĩnh Long

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ / / 0
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Bước 2. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, công chức tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, ra phiếu tiếp nhận, hẹn ngày trả kết kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp;
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn để người nộp bổ sung hồ sơ theo quy định.
Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ thiếu hoặc không đúng quy định, Sở Xây dựng sẽ có văn bản thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định, sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng sẽ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc bằng văn bản gửi qua email hoặc đường bưu điện cho người nộp hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, đầy đủ theo quy định, sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng gửi văn bản thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3. Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), thực hiện như sau:
+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ (nếu gửi hồ sơ qua đường bưu chính thì xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu) và ký vào sổ trả kết quả;
+ Công chức kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận;
+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (trừ các ngày nghỉ theo quy định).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm: (theo Quy định tại Khoản 2, Điều 9, Thông tư số 12/2009/TT-BXD).
+ 01 bản chính đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề và 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký.
+ Chứng chỉ cũ (đối với trường hợp: chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc chứng chỉ đã hết hạn);
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
- Đối tượng thực hiện: Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề.
- Lệ phí: Lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình: 150.000 đồng/1 chứng chỉ (theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 2, Thông tư số 33/2012/TT-BTC).
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (theo quy định tại Khoản 2, Điều 9, Thông tư số 12/2009/TT-BXD).
          Chứng chỉ hành nghề được cấp lại trong các trường hợp sau:
+ Chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng;
+ Chứng chỉ cũ bị rách, nát;
+ Chứng chỉ bị mất;
+ Chứng chỉ bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi đã hết thời hạn thu hồi.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, ngày 26 tháng 11 năm 2003;
+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
+ Thông tư số 12/2009/TT-BXD, ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành hoạt động xây dựng;
Thông tư số 33/2012/TT-BTC, ngày 01/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực Xây dựng.

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Công Ty CP Giáo Dục Việt RDC
Số 140/4 Đường TL41, P.Thạnh Lộc, Q.12
Hotline: 19009213 – ĐT: 0924.77.77.80

0 nhận xét:

Công Ty CP Giáo Dục Việt RDC
Số 140/4 Đường TL41, P.Thạnh Lộc, Q.12
Hotline: 19009213 – ĐT: 0924.77.77.80
TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆT