Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG XÂY DỰNG TRÊN TOÀN QUỐC.


- Căn cứ luật số 16/2003/QH11 của Quốc Hội ngày 26/11/2003 về Xây dựng;
- Căn cứ nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công trình;

1. YÊU CẦU XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu đỏ) hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu hồng) thuộc các chuyên ngành xây dựng, kỹ thuật;
- Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình được nghiệm thu bàn giao;
- Đã thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình từ 3 năm trở lên;
- Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình phù hợp với loại công trình xin cấp chứng chỉ do cơ sở đào tạo được Bộ xây dựng công nhận;

2. HỒ SƠ XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG:

- 2 Chứng minh nhân dân bản sao công chứng 02 mặt;
- 2 Bằng tốt nghiệp Đại học, cao đẳng, trung cấp bản sao công chứng;
- 2 Bản sao chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình;
- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề;
TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆT (RDC)
Phòng Tư Vấn Dịch Vụ Doanh Nghiệp
Hotline: 0924.777.780
Email: chungchixaydungvietnam@gmail.com
Website: http://chungchihanhnghe.net/   -   http://rdc.vn/
Face: https://facebook.com/chungchixaydung.vn/


Read More

0 nhận xét:

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016


Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình

Tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên toàn quốc.

Tư vấn cấp toàn bộ các chứng chỉ hành nghề thuộc sở xây dựng cấp. Liên hệ theo số 0924.777.780 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP.

Để tiết kiệm thời gian của các Anh ( chị), Chúng tôi nhận dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng.

- Căn cứ Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng .

Mẫu chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng

XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung đăng kí hành nghề do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc ngoại bang cấp; 

- Có kinh nghiệm về khu vực xin đăng ký hành nghề ít nhất 5 năm và đã tham CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG BAO GỒM: 

* CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc công trình. 

Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng. 

Chứng chỉ hành nghề thiết kế nội ngoại thất công trình. 

* CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG: 

- Chứng chỉ hành nghề thiết kế thành phần công trình xây dựng DD & CN. 

Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình giao thông. 

- Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình hàng không , thủy điện. 

- Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình hạ tầng kĩ thuật. 

Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện công trình , đường dây và trạm biến áp đến 500KV. 

Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình cơ điện. 

Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình cấp- thoát nước. 

Chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp nhiệt. 

Chứng chỉ hành nghề thiết kế hệ thống giao thông điều hoà nhiệt độ , thông gió. 

Chứng chỉ hành nghề thiết kế mạng thông tin- giao thông viễn thông trong công trình xây dựng. 

- Chứng chỉ hành nghề thiết kế phòng cháy chữa cháy. 

Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng chuye khác. *HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG: 

+ 2 Bằng tốt nghiệp đại học - photo công chứng. 

+ 2 chứng minh thư - photo công chứng. 

+ 4 ảnh ( 3*4 ). 

+ Bản kê khai kinh nghiệm , quá trình sự vụ 

Ghi chú: Được 5 năm kinh nghiệm trở lên , tính theo tháng/ năm tốt nghiệp của bằng tốt nghiệp - request tốt nghiệp đại học trở lên. 

Mọi báo cáo chi tiết về các loại chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng , chứng chỉ hành nghề tham vấn giám sát xây dựng , chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá... và hồ sơ yêu cầu quý anh/chị có khả năng liên quan với chúng ta để được tham vấn tốt nhất. 

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ HOẠT ĐỘNG XD 

-Thiết kế quy hoạch xây dựng.
- Thiết kế cấu trúc công trình.
- Thiết kế nội ngoại thất công trình


* HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ + cấu trúc SƯ: 

+ 3 Bằng tốt nghiệp - ( công chứng )
+ 3 giấy chứng minh - ( công chứng )
+ 3 ảnh ( 3*4 ) 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆT (RDC)
Hotline: 0924.777.780
Email: chungchixaydungvietnam@gmail.com
Read More

0 nhận xét:

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016


Ông Nguyễn Văn Hòa (Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Quảng Trị) hỏi: Có văn bản nào quy định việc công ty tư vấn nếu đã tham gia thẩm tra hồ sơ thiết kế công trình thì không được giám sát công trình đó và cán bộ công chức Nhà nước có được tham gia giám sát, thiết kế công trình không? Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1771/BXD-HĐXD ngày 27/8/2008 trả lời như sau:

1. Theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng thì không có quy định nào không cho phép đơn vị tư vấn được giám sát thi công xây dựng công trình do mình thẩm tra thiết kế.

2. Theo quy định tại các Khoản 2 và 3, Điều 2, Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì cá nhân đang là công chức làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước không được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình và không được tham gia thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình.

Theo Cổng TTĐT CP


Read More

0 nhận xét:

Công Ty CP Giáo Dục Việt RDC
Số 140/4 Đường TL41, P.Thạnh Lộc, Q.12
Hotline: 19009213 – ĐT: 0924.77.77.80
TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆT