Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ / / 0

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG XÂY DỰNG TRÊN TOÀN QUỐC.


- Căn cứ luật số 16/2003/QH11 của Quốc Hội ngày 26/11/2003 về Xây dựng;
- Căn cứ nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công trình;

1. YÊU CẦU XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu đỏ) hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu hồng) thuộc các chuyên ngành xây dựng, kỹ thuật;
- Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình được nghiệm thu bàn giao;
- Đã thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình từ 3 năm trở lên;
- Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình phù hợp với loại công trình xin cấp chứng chỉ do cơ sở đào tạo được Bộ xây dựng công nhận;

2. HỒ SƠ XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG:

- 2 Chứng minh nhân dân bản sao công chứng 02 mặt;
- 2 Bằng tốt nghiệp Đại học, cao đẳng, trung cấp bản sao công chứng;
- 2 Bản sao chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình;
- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề;
TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆT (RDC)
Phòng Tư Vấn Dịch Vụ Doanh Nghiệp
Hotline: 0924.777.780
Email: chungchixaydungvietnam@gmail.com
Website: http://chungchihanhnghe.net/   -   http://rdc.vn/
Face: https://facebook.com/chungchixaydung.vn/


CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Công Ty CP Giáo Dục Việt RDC
Số 140/4 Đường TL41, P.Thạnh Lộc, Q.12
Hotline: 19009213 – ĐT: 0924.77.77.80

0 nhận xét:

Công Ty CP Giáo Dục Việt RDC
Số 140/4 Đường TL41, P.Thạnh Lộc, Q.12
Hotline: 19009213 – ĐT: 0924.77.77.80
TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆT