Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Công chức không được tham gia thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ / / 0

Ông Nguyễn Văn Hòa (Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Quảng Trị) hỏi: Có văn bản nào quy định việc công ty tư vấn nếu đã tham gia thẩm tra hồ sơ thiết kế công trình thì không được giám sát công trình đó và cán bộ công chức Nhà nước có được tham gia giám sát, thiết kế công trình không? Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1771/BXD-HĐXD ngày 27/8/2008 trả lời như sau:

1. Theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng thì không có quy định nào không cho phép đơn vị tư vấn được giám sát thi công xây dựng công trình do mình thẩm tra thiết kế.

2. Theo quy định tại các Khoản 2 và 3, Điều 2, Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì cá nhân đang là công chức làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước không được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình và không được tham gia thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình.

Theo Cổng TTĐT CP


CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Công Ty CP Giáo Dục Việt RDC
Số 140/4 Đường TL41, P.Thạnh Lộc, Q.12
Hotline: 19009213 – ĐT: 0924.77.77.80

0 nhận xét:

Công Ty CP Giáo Dục Việt RDC
Số 140/4 Đường TL41, P.Thạnh Lộc, Q.12
Hotline: 19009213 – ĐT: 0924.77.77.80
TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆT