Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016

XIN HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ / / 0

1. Hồ sơ xin chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng:
Hồ sơ cần thiết bao gồm:
+  04 ảnh 3×4
+  04 bằng tốt nghiệp (Đại học, Cao đẳng, Trung cấp) photo công chứng.
+  04 Chứng minh thư photo công chứng.
+  03 chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát công chứng.
+ Bản kê khai kinh nghiệm, quá trình công tác
2. Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng bao gồm:
a) Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng (giám sát công tác khảo sát xây dựng):  Giám sát Địa Hình, Địa Chất, Trắc Địa
b) Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng công tác xây dựng và hoàn thiện:
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình xây dựng giao thông cầu đường.
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình thuỷ lợi, thủy điện.
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình cấp thoát nước.
c) Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị:
- Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình.
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình cơ điện dân dụng công nghiệp.
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình viễn thông và mạng thông tin liên lạc.
- Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ.
- Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị hệ thốn thông gió và điều hòa không khí trong công trình.
- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình điện, đường dây và trạm biến áp từ 35KV đến 500KV.
TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆT (RDC)
Phòng Tư Vấn Dịch Vụ Doanh Nghiệp
Hotline: 0924.777.780
Email: chungchixaydungvietnam@gmail.com
Face: https://facebook.com/chungchixaydung.vn/
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Công Ty CP Giáo Dục Việt RDC
Số 140/4 Đường TL41, P.Thạnh Lộc, Q.12
Hotline: 19009213 – ĐT: 0924.77.77.80

0 nhận xét:

Công Ty CP Giáo Dục Việt RDC
Số 140/4 Đường TL41, P.Thạnh Lộc, Q.12
Hotline: 19009213 – ĐT: 0924.77.77.80
TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆT