Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

TP HCM: Hồ Sơ Cấp Hành Nghề Kiến Trúc Sư

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ / / 0
I. Trình tự thực hiệnThủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Kiến Trúc Sư
Bước 1 : Nộp hồ sơ và lệ phí xin cấp chứng chỉ tại Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (Tổ Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ), địa chỉ số 60 Trương Định, phường 7, quận 3, TP. HCM. Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ Hai đến thứ Năm (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30); thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30).
Bước 2 :
➤ Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ; giao Hội đồng tư vấn nghiên cứu và xem xét hồ sơ.
➤ Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức xét cấp chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định.
➤ Giám đốc Sở Xây dựng quyết định cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định.
Bước 3 : Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Tổ Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (số 60 Trương Định, phường 7, quận 3, TP. HCM). Thời gian trả kết quả: từ thứ Hai đến thứ Năm (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30); thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30). Đơn vị phải có biên nhận khi đến nhận kết quả theo lịch hẹn.

II. Cách thức thực hiện Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư:

➤ Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
III. Thành phần, số lượng hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư:
a) Thành phần hồ sơ:
➤ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề ;
➤ 02 ảnh mầu cỡ 3×4 chụp trong năm xin đăng ký.
➤ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề.
➤ Bản sao chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.
➤  Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu. Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

IV. Thời hạn giải quyết xin cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư:

➤ 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

V. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
VI. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
➤ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
➤ Cơ quan trực tiếp thực hiện Thủ tục hành chính: Sở Xây dựng
➤ Cơ quan phổi hợp (nếu có): Hội đồng tư vấn
MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CŨ
VII. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
➤ Chứng chỉ hành nghề
VIII. Lệ phí xin cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư:
➤ Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá hạng 2
➤ Mức phí: 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng)
IX. Tên mẫu đơn tờ khai:
➤ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
➤ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
X. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính xin cấp chứng chỉ hành Kiến trúc sư:
a) Yêu cầu điều kiện 1:
Điều kiện chung:
➤ Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư  ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; Có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định và nộp lệ phí theo quy định.
b) Yêu cầu điều kiện 2:
➤ Người được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng, có kinh nghiệm trong công tác thiết kế tối thiểu 5 năm và đã tham gia thiết kế kiến trúc ít nhất 5 công trình hoặc 5 đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt.
XI. Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:
➤  Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Xây dựng
➤  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
➤ Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
➤ Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/ 03/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
➤ Quyết định số 761/QĐ-BXD ngày 22/8/2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố một số thủ tục hành chính ban hành mới; công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Công Ty CP Giáo Dục Việt RDC
Số 140/4 Đường TL41, P.Thạnh Lộc, Q.12
Hotline: 19009213 – ĐT: 0924.77.77.80

0 nhận xét:

MẪU CHỨNG CHỈ

not image not image not image not image
Công Ty CP Giáo Dục Việt RDC
Số 140/4 Đường TL41, P.Thạnh Lộc, Q.12
Hotline: 19009213 – ĐT: 0924.77.77.80
TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆT