Thứ Ba, 23 tháng 1, 2018

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TỔ CHỨC

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ / / 0
HỒ SƠ NĂNG LỰC TỔ CHỨC
Lh: 0924 777 780
I. Yêu cầu cho Tổ chức trong Hoạt động xây dựng 
Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị Định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 có sửa đổi, bổ sung Điều 57 như sau: Tổ chức khi tham gia các lĩnh vực sau đây phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:
a) Khảo sát xây dựng.
b) Lập quy hoạch xây dựng.
c) Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình.
d) Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng.
đ) Tư vấn quản lý dự án.
e) Thi công xây dựng công trình.
g) Giám sát thi công xây dựng công trình.
h) Kiểm định xây dựng.
i) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
II. Mẫu chứng chỉ năng lực
Chứng chỉ năng lực có bìa màu xanh nhạt, kích thước 21x29,7cm. Quy cách của chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục số 06 Thông tư 17/2016/TT-BXD 

III. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực bao gồm các tài liệu sau:
1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu .
2. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức;
- Bản quy trình quản lý thực hiện công việc;
- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.
3. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của:
- Bản danh sách các cá nhân chủ chốt, nhân viên, công nhân kỹ thuật (nếu có) có liên quan và kê khai kinh nghiệm hoạt động xây dựng của tổ chức kèm theo các văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt, công nhân kỹ thuật (nếu có) liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;
- Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện (mỗi lĩnh vực và loại không quá 03 hợp đồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành của công việc tiêu biểu đã thực hiện).
IV. Đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
1. Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức theo phương pháp tính điểm được quy định tại Phụ lục số 14 Thông tư 17/2016/TT-BXD để làm cơ sở cấp chứng chỉ năng lực. Tổ chức đạt giải thưởng công trình xây dựng chất lượng cao hoặc giải thưởng gói thầu xây dựng chất lượng cao thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực được cộng tối đa 05 điểm, nhưng tổng điểm không quá 100 điểm.
2. Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực quyết định việc cấp chứng chỉ năng lực sau khi có kết quả đánh giá của Hội đồng.
V. Nội dung tư vấn và Quy trình tư vấn:
Giải đáp mọi thắc mắc và thông tin về thủ tục xin cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
Trung tâm cung cấp dịch vụ tư vấn, hoàn thiện hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho khách hàng phù hợp với hạng và phạm vi được Hội đồng đánh giá cấp chứng chỉ năng lực công nhận.
Tiếp nhận và hỗ trợ thúc đẩy quá trình xử lý hồ sơ trong thời gian sớm nhất
Uy tín , đơn giản, nhanh và tiết kiệm thời gian, chi phí cho Doanh nghiệp
Truy cập Website: http://chungchixaydung.vn/ để biết thêm nhiều chương trình Bồi dưỡng Nghiệp vụ XD khác.
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Công Ty CP Giáo Dục Việt RDC
Số 140/4 Đường TL41, P.Thạnh Lộc, Q.12
Hotline: 19009213 – ĐT: 0924.77.77.80

0 nhận xét:

MẪU CHỨNG CHỈ

not image not image not image not image
Công Ty CP Giáo Dục Việt RDC
Số 140/4 Đường TL41, P.Thạnh Lộc, Q.12
Hotline: 19009213 – ĐT: 0924.77.77.80
TRUNG TÂM GIÁO DỤC VIỆT